Les conquestes socials i de drets de la dona de les dècades anteriors cristal·litzen ara al món laboral. Un nou camp de batalla en què les dones es comencen a visibilitzar als llocs de responsabilitat.

Ataviades amb una segona pell, en què la comoditat no es discuteix ni la feminitat tampoc. Per això, la moda desconstrueix el guarda-roba masculí des de la sensibilitat i les necessitats femenines. Amb una narrativa on la funcionalitat i la coqueteria, la sobrietat i la sofisticació, es donen cita a parts iguals.

La moda, com a mirall fidel de la realitat que és, segueix de prop la vida quotidiana de les dones, els seus somnis i reptes. ESCORPION segueix el seu procés d'expansió imparable al fil de les transformacions socials i del mercat que caracteritzen la dècada