CCPA Compliance

L'aplicació usada per obtenir el GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA compliance d'aquest lloc, recull la IP i l'adreça d'e-mail a ordenar per processar la data. For more check Privacy Policy & Terms of Service

Data Rectification

Heu d'utilitzar l'enllaç per a update el vostre account data if it is not accurate.

Data Portability

Heu d'utilitzar els enllaços fins a la descàrrega de totes les dates que hi ha a l'aula i utilitzeu per a better experience in our store.

Access to Personal Data

Heu d'utilitzar l'enllaç per requestar el report que conté el personal d'informació personal que vos store for you.

Do not Sell My Personal Information

S'ha de submetre a request a l'hora de saber que el que no és agreujat per a un personal informatiu per a la col·lecció o per sold.

Right to be Forgotten

Utilitzeu aquesta opció per tal de remoure la vostra personalitat i altres dades del vostre store. Keep in mind that this process will delete your account, se you will no longer be able per a access or use it anymore .