PIPEDA Compliance

L'aplicació usada per obtenir el GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA compliance d'aquest lloc, recull la IP i l'adreça d'e-mail a ordenar per processar la data. For more check Privacy Policy & Terms of Service

Data Rectification

Heu d'utilitzar l'enllaç per a update el vostre account data if it is not accurate.

Data Portability

Heu d'utilitzar els enllaços per a la descàrrega de totes les dates que hi ha a l'aula i utilitzeu per a better experience in our store.

Access to Personal Data

Heu d'utilitzar l'enllaç mitjançant la requesta a l'informe que inclourà el personal d'informació personal que vos store for you.